4.11.2020

Hanketeade

Seoses tootmisvõimsuse ja efektiivsuse suurendamisega kuulutab K-Print OÜ välja alljärgneva hanke:

Stants  

(pakkumuse esitamise tähtaeg 25.11.2020 16:00 GMT +2, tööde valmimise tähtaeg 5 kuud lepingu sõlmimisest).

Täiendava informatsiooni saamiseks ja selgituste küsimiseks palume end registreerida hankele Riigihangete Registris (viitenumber 229160) https://riigihanked.riik.ee/.
Projekti toetab Euroopa Regionaalarengu Fond (projekt nr 2014-2020.4.03.20-0629).

Tegemist ei ole hankijaga riigihangete seaduse tähenduses. Hanke läbiviimisel järgitakse riigihangete seaduse § 3 üldpõhimõtteid.
24.09.2020

Projekt „K-Print OÜ ressursitõhususe investeeringud” sai Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust.

Projekti lühikokkuvõte:

Uute tootmisseadmete soetamisega muutub K-Print OÜ tootmine ressursisäästlikumaks ning projekti tulemusena valmistatakse toodangut väiksema ressursikasutusega ja suurema ressursitootlikkusega. Investeeringu tulemusena muutub tootmine kiiremaks ja efektiivsemaks.

Projekti eesmärk ja tulemus:

Projekti eesmärk on muuta K-Print konkurentsivõimeliseks, säästlikuks ja efektiivseks ettevõtteks, kes suudab pakkuda oma klientidele terviklikke lahendusi võimalikult väikese ressursikuluga. Projekti tulemusena väheneb offset-trüki paberikulu 5,2%, trükiplaatide kulu 6,0%, vee kulu 5,0% ning trükiseadme remondi ja hoolduse kulu 50% samade tootmismahtude juures.

Toetuse summa (EUR): 1 015 840