15.02.2021

Hanketeade

Seoses tootmisvõimsuse ja efektiivsuse suurendamisega kuulutab K-Print OÜ välja alljärgneva hanke :

Automaatne voltimis-liimimisseade

(pakkumuse esitamise tähtaeg 08.03.2021 16.00 GMT +2, tööde valmimise tähtaeg 5 kuud lepingu sõlmimisest ).

Täiendava informatsiooni saamiseks ja selgituste küsimiseks palume end registreerida hankele Riigihangete Registris (viitenumber 232976) https://riigihanked.riik.ee/.
Projekti toetab Euroopa Regionaalarengu Fond (projekt nr 2014-2020.4.03.20-0629).
 
Tegemist ei ole hankijaga riigihangete seaduse tähenduses. Hanke läbiviimisel järgitakse riigihangete seaduse § 3 üldpõhimõtteid.
18.12.2020

Projekt „K-Print OÜ ressursitõhususe investeeringud 2” sai Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust

Projekti lühikokkuvõte: Stantsi ja pakendite liimimisliini soetamisega muutub K-Print OÜ tootmine ressursisäästlikumaks ning projekti tulemusena valmistatakse pakendeid väiksema ressursikasutusega ning suurema ressursitootlikkusega. Stantsi ja pakendite liimimisliini soetamisega muutub tootmine efektiivsemaks ja suureneb toodangumaht.

Tulemus: Projekti eesmärk on saavutada vähemalt 1% ressursikasutuse paranemine ning tõsta ressursitootlikkust. Projekti tulemusena väheneb pakendite tootmisel paberi kasutus ja pakendite liimimise teenuse kasutamisest on võimalik loobuda. Tootmisvõimekuse suurendamise tulemusena kasvab toodangumaht.

Toetuse summa: 113 572,27 €
4.11.2020

K-Prindi digitaliseerimise toetus 2020-2021

Projekti lühikirjeldus - EU53559 K-Print digitoetus 2020 – Projekti eesmärk on ettevõtte väärtusahela efektiivsuse suurendamine digitaliseerimise ja automatiseerimise abil

Tulemus: Projekti tulemusel suureneb K-Prindi lisandväärtus ja konkurentsivõime läbi digitaliseerimise ja automatiseerimise lahendustekasutuselevõtmise. Digitaliseerimise projekti tulemusena muutub ettevõte tarneahel efektiivsemaks.
Toetust summas 136 273 eur rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.
24.09.2020

Projekt „K-Print OÜ ressursitõhususe investeeringud” sai Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust.

Projekti lühikokkuvõte:

Uute tootmisseadmete soetamisega muutub K-Print OÜ tootmine ressursisäästlikumaks ning projekti tulemusena valmistatakse toodangut väiksema ressursikasutusega ja suurema ressursitootlikkusega. Investeeringu tulemusena muutub tootmine kiiremaks ja efektiivsemaks.

Projekti eesmärk ja tulemus:

Projekti eesmärk on muuta K-Print konkurentsivõimeliseks, säästlikuks ja efektiivseks ettevõtteks, kes suudab pakkuda oma klientidele terviklikke lahendusi võimalikult väikese ressursikuluga. Projekti tulemusena väheneb offset-trüki paberikulu 5,2%, trükiplaatide kulu 6,0%, vee kulu 5,0% ning trükiseadme remondi ja hoolduse kulu 50% samade tootmismahtude juures.

Toetuse summa (EUR): 1 015 840