Kvaliteet on palju enam, kui lihtsalt pikslid reas.

Inimesed, kogemus ja meisterlikkus

Mis mõjutab trükikoja professionaalsust ja häid tulemusi kõige enam? Me arvame, et need on meie inimesed. Nad on oma ala spetsialistid, kes teevad oma tööd suure kirega. Oleme loonud oma töötajatele parima töökeskkonna ja –tingimused, et näidata kui väga me neid hindame ja väärtustame. Tulemuste ja toodangu kvaliteedi pidevaks tõstmiseks juhendame me inimesi igapäevaselt, samuti viiakse läbi koolitusi ning koos arendatakse välja uusi tooteid ja võimalusi.

Tehniline areng

Trükitööstus tähendab järjepidevat täiustamist ja edasiminekut. Arengut tehnikas, töötajaskonnas ja muidugi masinapargis. Täna on meil kasutusel kõige moodsamad masinad kogu trükitööstuses, see võimaldab meil pakkuda oma koostööpartneritele laiaulatuslikke võimalusi nii trükis kui ka trükiste järeltöötlemisel. 

Meie jaoks on äärmisel oluline panustada võrdselt nii töötajate arengusse kui ka kõrgete kvalifikatsioonistandardite säilitamisesse ja parendamisesse. See tähendab, et meie trükiste kvaliteet on pideva jälgimise all kogu tootmistsükli jooksul ning iga meie töötaja annab endast parima, et panustada kvaliteetsete trükiste tootmisesse. 

Oleme pereettevõte, me hindame väga kõiki oma töötajaid, kes on tugevad spetsialistid ja teevad oma tööd suure kirega.

Keskkond

Keskkonnasäästlik tootmine on alati olnud tähtis osa K-Prindi igapäevaelust. Oma keskkonna mõju vähendamiseks paneme väga suure rõhu jääkmaterjalide ümbertöötlemisele samuti elekri- ning soojusenergia efektiivsele kasutamisele. 

Täna suuname taaskasutusse üle 90% tootmisel tekkivatest jääkproduktidest. Paberi, kartongi ja pakendi jäägid saadame taaskasutusse, trükiplaatidest saab taas alumiinium, ka kile ja värvipurgid suunatakse ümbertöötlusele. Oleme oma kliimasüsteemi ehitanud nii, et 80% tootmises tekkivast soojusenergiast ja 40% niiskusest suuname ventilatsioonisüsteemi kaudu tagasi, hoides sellega kokku samas mahus kütteks vajaminevat energiat ja niisutamiseks vaja minevat vett. Piltlikult öeldes, teie tööd kütavad meie maja. 

Lisaks sellele on keskkonnateadliku tootmise eest K-Prindile omistatud FSC® ning PEFC tarneahelate sertifikaadid. 

Sertifikaatidest:

FSC® Tarneahela Sertifikaat väljendab ettevõtte toetust edendamaks maailma metsade majandamist keskkonnasõbralikul, sotsiaalselt õiglasel ja majanduslikult elujõulisel viisil. Keskkonnasõbraliku metsanduse all mõistetakse FSC süsteemis sellist metsamajandamise viisi, mis säilitab metsade elurikkuse, produktiivsuse ja looduslikud protsessid. Sotsiaalselt õiglane metsandus aitab kohalikel elanikel ja ka ühiskonnal tervikuna osa saada selle pikaajalistest hüvedest ning innustab kohalikke elanikke säilitama metsaressurssi ja planeerima selle majandamist. Majanduslikult elujõuline metsamajandamine on piisavalt tasuv ilma kasu lõikamata metsa pikaajalise ressursi, ökosüsteemide või metsaga seotud kogukondade arvelt. 

PEFC märgis on tõenduseks, et algmaterjal, millest meie ettevõte trükiseid toodab, pärineb jätkusuutlikult majandatud metsadest. PEFC sertifitseeritud metsad on looduslikult elujõulised, mitmekesised ja neis säilitatakse kohalike elanike elukeskkond. PEFC materjale ümbertöötlemisel pööratakse suurt tähelepanu töötajate õigustele ja heaolule ning võideldakse lapstööjõu kasutamise vastu.Täpsema küsimuse korral aitab Marek:

"Trükikojas töötamine on vaheldusrikas ja huvitav. Mulle meeldivad väljakutsed, võta minuga ühendust ja aitan sul leida parima lahenduse sinu projektidele."

Marek Põder

telefon: 5280886

e-mail: marek@k-print.ee