Kvalitet är sa mycket mer än en pixelrad. 

Människor, erfarenhet och yrkesskicklighet

Vad är det som allra mest påverkar ett tryckeris professionalitet och goda resultat? Vi tror att det är våra människor. De är specialister inom sin bransch, som utför sitt arbete med stor passion. Vi har för våra arbetstagare skapat bästa möjliga arbetsmiljö och arbetsvillkor för att visa hur mycket vi uppskattar och sätter värde på dem. För att kontinuerligt förbättra resultaten och produktionskvalitén instruerar vi våra medarbetare varje dag, vi ordnar också utbildning och utvecklar tillsammans nya produkter och möjligheter.   

Teknisk utveckling

Tryckeribranschen kräver att man konsekvent förbättrar sig och gör framsteg. Utveckling i tekniken, personalen och naturligtvis maskinparken. I dag använder vi de allra modernaste maskinerna i hela tryckeriindustrin. Det innebär att vi kan erbjuda våra samarbetspartners vidsträckta möjligheter vad gäller såväl tryckning som efterbehandling. 

För oss är det oerhört viktigt att satsa likvärdigt på såväl arbetstagarnas utveckling som på att bevara och förbättra höga kvalifikationsstandarder. Det innebär att kvalitén på våra trycksaker övervakas kontinuerligt under hela produktionen och att var och en av våra anställda gör sitt bästa för att satsa på att det produceras högkvalitativa trycksaker. 

Vi är ett familjeföretag, men vi sätter stort värde på alla våra anställda, som är utbildade specialister och utför sitt arbete med stor passion. 

Miljö

Miljövänlig produktion har alltid varit en viktig del av K-Prints vardag. För att minska vår inverkan på miljön fäster vi mycket stor vikt vid återvinning av avfallsmaterial samt på effektivt utnyttjande av el- och värmeenergi. 

I dag går över 90 % av de avfallsprodukter som uppstår vid produktionen till återvinning. Pappers-, kartong- och förpackningsavfallet skickar vi till återanvändning, av tryckplåtarna får man åter aluminium, plast och färgburkar går även till återvinning. Vi har byggt vårt luftkonditioneringssystem så att 80 % av den värmeenergi och 40 % av den fukt som uppstår vid produktionen styrs tillbaka via ventilationssystemet, varmed man i samma omfattning sparar den energi som går åt för uppvärmning och vattnet som behövs för fuktningen. Man kan med en metafor säga att era arbeten värmer vårt hus. 

Dessutom har K-Print beviljats certifikaten FSC® och PEFC för leveranskedjorna. 


Om certifikaten:

FSC® -certifikat för leveranskedjan anger att ett företag hjälper att stödja bruket av världens skogar på ett miljövänligt, socialt rättvist och ekonomiskt livskraftigt sätt.  Med miljövänligt skogsbruk avses i FSC-systemet en sådan skogshushållning, som bevarar skogers biologiska mångfald, produktivitet och dess naturliga processer. Ett socialt rättvist skogsbruk hjälper lokalbefolkningen och även samhället som helhet att bli delaktiga av dess långvariga utveckling att engagera lokalbefolkningen att bevara skogsresuserna och planera skogshushållningen. En ekonomiskt livskraftig skogshushållning är tillräckligt lönsam utan att vinningslöst tära på skogens långvariga resurser, ekosystem eller de samfund som är förenade med skogen.    

PEFC -märkning garanterar att det råmaterial, av vilket vårt tryckeri tillverkar trycksaker, härstammar från skogar med hållbar skogshushållning. PEFC -certifierade skogar är naturligt stabila, varierande och i dem bevarar man lokalbefolkningens livsmiljö. Vid bearbetningen av PEFC-material fäster man stor vikt vid arbetstagarnas rättigheter och välbefinnande samt bekämpar anlitande av barnarbetskraft. 

Kontakta Piret för mer information:

"Jag älskar Sverige, har bott och studerat där. Jag pratar svenska och arbetar dagligen med svenska företag. Kontakta mig och tillsammans hittar vi bästa lösningar."

Piret Närep

telefon: +372 56561199

mail: piret.narep@k-print.ee